Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 372

THÔNG BÁO: Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Bình Trưng Đông

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trường TH Bình Trưng Đông đã thống nhất lựa chọn bộ sách lớp 1 "Chân trời sáng tạo" . Bộ SGK với thông điệp Chân trời sáng tạo được biên soạn dựa trên các tiêu chí và quy định của SGK mới: Bám sát định hướng giáo dục phát triển năng lực HS với trọng tâm là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực người học; tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2017.

Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
Nguồn tin: Trường Tiểu học Bình Trưng Đông

163