Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bình Trưng Đông
Thứ ba, 7/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 190

Kế hoạch số 20 ngày 17 tháng 3 năm 2020 của trường TH Bình Trưng Đông về Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Kế hoạch giúp triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm theo kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 2 về thực hiệnChương trình phát triển thanh niên 2020; đề ra các biện pháp nhằm thực hiện các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên tại đơn vị; Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên tại đơn vị.

Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh
Nguồn tin: Tiểu học Bình Trưng Đông

Tin cùng chuyên mục

164